Odra – rzeka, która nie zna granic | Uncategorized
1
archive,category,category-uncategorized,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Uncategorized

Pływadla

Plywadla – Statki Rzeka Odra jest inaczej postrzegana i wykorzystywana na ziemiach polskich niż na naszym terenie. Horní Poodří, obszar chronionego krajobrazu Poodří, pomnik przyrody Graniczne meandry Odry – główne obszary przyrodnicze nad Odrą w Czechach – swoim charakterem zachęcają zwłaszcza do turystyki i turystyki…

Święto Odry

W ramach wydarzenia Bílý kámen, 1 maja 2022 r. odbyło się święto Odry u źródła Odry – spotkanie publiczności, wielkiego europejskiego potoku, mającego swój początek w Kraju Łupkowym. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele gmin, Okręgu Wojskowego Libavá, Lasów Wojskowych i posiadłości. Podczas uroczystości zaprezentowano artystyczne…

Atrakcje Gminy Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska liczy 127 km2 i 11,6 tys. mieszkańców. Położona jest w powiecie raciborskim, województwo śląskie. Jest gminą miejsko – wiejską leżącą w Parku Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Budziska, Jankowice, Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska oraz…

Inżynieria Wodna

Człowiek nie powinien odwracać się od rzeki. W ostatnich latach wiele mówi się o renesansie polskiej żeglugi śródlądowej. Na początku października 2014 r. do zdewastowanego kozielskiego portu przybiła wypełniona kontenerami barka wraz ze specjalistycznym sprzętem do mierzenia głębokości dna rzeki. Rada Kapitanów, zainicjowała to ambitne…

Kierunki rozwoju dla Odry

Perspektywy rozwojowe dla Odrzańskiej Drogi Wodnej.   Po wielu latach zastoju w budownictwie hydrotechnicznym na Odrze w kolejnych perspektywach unijnych w latach 2004-2006 i 2007-2013, sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero od momentu utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej MGMiŻŚ) pod koniec 2015 roku….

Pojawienie się górnego biegu Odry

Rzeka Odra jest jedną z trzech czeskich rzek z ujściem do morza. Jako taka pojmuje w krainie znaczącą wagę i definiuje swojim biegiem jedno z głównych europejskich zlewni Odra-Dunaj.   Odra ma źródło pod Fidlowym wzgórzem (680 m.n.p.m) we południowej części geomorfologicznej całości Niski Jesenik….

Źródło rzeki Odry w powiązaniach historycznych

Gdzie zaczynasz, rzeko Odro? Pytanie to nurtowało długie stulecia jako czerwona nić w niezliczonych dziełach kartografów, geografów, kosmografów, historyków i kronikarzy. Pytanie to zostaje bez jasnej odpowiedzi mimo iż rzeka Odra, jako europejski ciek, musiała w przeszłości wzbudzać naturalne zainteresowanie.   Zadowalająco rozwiązać tą zagadkę…