Odra – rzeka, która nie zna granic | Aktualnie
2
archive,category,category-aktualnie,category-2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Aktualnie

Atrakcje Gminy Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska liczy 127 km2 i 11,6 tys. mieszkańców. Położona jest w powiecie raciborskim, województwo śląskie. Jest gminą miejsko – wiejską leżącą w Parku Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Budziska, Jankowice, Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska oraz…

Inżynieria Wodna

Człowiek nie powinien odwracać się od rzeki. W ostatnich latach wiele mówi się o renesansie polskiej żeglugi śródlądowej. Na początku października 2014 r. do zdewastowanego kozielskiego portu przybiła wypełniona kontenerami barka wraz ze specjalistycznym sprzętem do mierzenia głębokości dna rzeki. Rada Kapitanów, zainicjowała to ambitne…

Kierunki rozwoju dla Odry

Perspektywy rozwojowe dla Odrzańskiej Drogi Wodnej.   Po wielu latach zastoju w budownictwie hydrotechnicznym na Odrze w kolejnych perspektywach unijnych w latach 2004-2006 i 2007-2013, sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero od momentu utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej MGMiŻŚ) pod koniec 2015 roku….

Pojawienie się górnego biegu Odry

Rzeka Odra jest jedną z trzech czeskich rzek z ujściem do morza. Jako taka pojmuje w krainie znaczącą wagę i definiuje swojim biegiem jedno z głównych europejskich zlewni Odra-Dunaj.   Odra ma źródło pod Fidlowym wzgórzem (680 m.n.p.m) we południowej części geomorfologicznej całości Niski Jesenik….

Źródło rzeki Odry w powiązaniach historycznych

Gdzie zaczynasz, rzeko Odro? Pytanie to nurtowało długie stulecia jako czerwona nić w niezliczonych dziełach kartografów, geografów, kosmografów, historyków i kronikarzy. Pytanie to zostaje bez jasnej odpowiedzi mimo iż rzeka Odra, jako europejski ciek, musiała w przeszłości wzbudzać naturalne zainteresowanie.   Zadowalająco rozwiązać tą zagadkę…

Wymarłe życie w górnym biegu rzeki Odry

Kiedy byłem poproszony, abym wykładał na tym sympozjum o wymarłym życiu na górnym biegu rzeki Odry, przemyślałem czy zacząć poszukiwać w literaturze naukowej, czy raczej powiedzieć coś z własnego doświadczenia i wiedzy osobistej. Pierwszą myśl odrzuciłem bez zastanowienia. W literaturze naukowej informacje może znaleźć każdy…

Naturalne atrakcje górnego Poodří

Górny bieg rzeki Odry jest ciekawy z kilku względów: nieduża wysokość jej źródła ponad poziomem morza odbija się w płaskiej powierzchni z licznymi terenami podmokłymi, nawet w niewielkim, podłużnym nachyleniu jej przepływu, poniżej z wyjątkiem małej zapory u Barnova, nie ma na niej większego zbiornika…

Przyroda ożywiona górnego Poodrza

Góry Odrzańskie, jako podregion orograficznej strefy Niskiego Jesenika, są obszarem, gdzie powstaje i nabiera siły znacząca europejska rzeka Odra. Jej źródło wypływa z mokradeł w lesie między gminami Kozłów i wzgórze Fidla (z wysokością 680 m nad poziomem morza jest najwyższym punktem gór Odrzańskich).   Ludzie…