Odra – rzeka, która nie zna granic | wysyłka
61
archive,tag,tag-wysylka,tag-61,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

wysyłka Tag

Inżynieria Wodna

Człowiek nie powinien odwracać się od rzeki. W ostatnich latach wiele mówi się o renesansie polskiej żeglugi śródlądowej. Na początku października 2014 r. do zdewastowanego kozielskiego portu przybiła wypełniona kontenerami barka wraz ze specjalistycznym sprzętem do mierzenia głębokości dna rzeki. Rada Kapitanów, zainicjowała to ambitne…

Kierunki rozwoju dla Odry

Perspektywy rozwojowe dla Odrzańskiej Drogi Wodnej.   Po wielu latach zastoju w budownictwie hydrotechnicznym na Odrze w kolejnych perspektywach unijnych w latach 2004-2006 i 2007-2013, sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero od momentu utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej MGMiŻŚ) pod koniec 2015 roku….