Odra – rzeka, która nie zna granic | Aktualnie
2
archive,paged,category,category-aktualnie,category-2,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Aktualnie

Opowieści górnego Poodrza

Kraina w terasie rzeki Odry była trwale zamieszkana już od neolitu. Jej charakter, szczególnie w przeciągu ostatnich sześćdziesięciu lat wyraźnie zmienił. Zniknęły stare ścieżki i chodniki między wioskami , drogi polne dla krowich i końskich powozów, opuszczone zostały trasy starodawnych dróg i czynność ludzka uszkodziła…

Związek osiedlenia i wody w świetle wybranych znalezisk archeologicznych z górnego Poodrza

Wpis jest tematycznie zamierzony przede wszystkim na znaczenie komunikacyjne rzeki Odry (Oderskiej Bramy) i rzeki jako źródła utrzymania. Tak pojęta interpretacja jest założona na wypowiedzi źródeł archeologicznych z szerokiego przedziału czasowego od starożytnej epoki kamiennej (paleolitu) aż do czasów współczesnych.   Położenie Oderskiej Bramy na…

Pamiątki techniczne w Poodrzu

Rzeka swym ciekiem wyznacza nie tylko charakter przyrody na obszarze przez który płynie, ale też warunki powstania krajobrazu kulturowego – krajobrazu wytwarzanego przez człowieka. W 14. wieku zaczęła się rozwijać hodowla ryb. Sztuczne akweny wodne zmieniały naturę krainy w pobliżu osiedli ludzkich.   Wprowadzanie ich…

Obszar krajobrazu chronionego Poodrza

CHKO Poodří znajduje się w Morawskiej bramie niedaleko Ostrawy, która jest częścią rozległej przemysłowej aglomeracji. Dal wielu zaskakującym jest fakt, że w kulturowo rolniczej krainie z względnie gęstym osiedleniem a co więcej w korytarzu komunikacyjnym, zachował się teren ze znaczącymi przyrodniczymi wartościami.   CHKO Poodří…

Trochę historii CHKO Poodrze

Niedługo po otwarciu profesjonalnego stanowiska ochrony przyrody w ówczesnym Krajoznawczym muzeum w Nowym Jiczinie, dokładnie 7.maja 1975, była złożona propozycja na ogłoszenie parkiem krajobrazowym terenu Poodrza.   Podanie opracowała trójka przyrodników – botaniczka RNDr. Marie Sedláčková, zoolog Mgr. Augustin Daněk i ze stanowiska ochrony przyrody…

Graniczne meandry rzeki Odry

Część cieku rzeki Odry na terytorium Czech jest częścią jej górnego odcinka; długość rzeki w CZ (według Atlasu głównych cieków wodnych dorzecza Odry) to ok. 132 km, cała długość to 866 km; początkowo ale Odra osiągała więcej niż 1000 km – skrócenie o około ¼…

Rybołówstwo na rzece Odrze

Rybołów sportowy i rekreacyjny w zalewie rzeki Odry ma długą tradycję, na przykład w roku 1873 założony został związek rybacki w Opavie. Więcej niż 100 lat łowienie ryb na wędkę organizują rybackie związki i organizacje, połączone dziś w Czeski Związek Wędkarski (ČRS). To stowarzyszenie obywatelskie…

Rzeka Odra w Polsce, zaproszenie na polskie Sympozjum

Na terenie Polski powierzchnia obszaru dorzecza Odry wynosi 118 015 km2, co stanowi ok. 38% powierzchni kraju. Największe lewostronne dopływy Odry to: Opawa, Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Bóbr, Nysa Łużycka, a największe dopływy prawostronne Odry to: Mała Panew, Widawa, Barycz, Warta, Myśla, Ina. Największą rzeką wśród…

Odry, pierwsze miasto na Odrze

Odry są pierwszym miastem w górnego biegu jednej z najbardziej znaczących europejskich rzek, której źródło znajduje się w jego pobliżu. Malownicza dolina oderskiej kotliny, w której położono jest miasto, jest otoczona zalesionymi zboczami Niskich Jeseników i otwiera się na południowy wschód Bramy Morawskiej, gdzie wiódł…

Program międzynar. sympozjum na temat „Rzeka Odra“

ODRA – RZEKA, KTÓRA NIE ZNA GRANIC ODRA – ŘEKA, KTERÁ NEZNÁ HRANIC Źródło znajduje się we wschodnich Czechach, w Górach Odrzańskich w Sudetach, na wysokości 634 m n.p.m.; uchodzi do Roztoki Odrzańskiej, będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego, w północno-zachodniej części Polski, przy północnej granicy miasta…